MeesterMichael.nl > Leerkracht > IB/RT > Algemeen

ib/rt

Gedragsproblemenindeklas.nl

Hulp bij gedragsproblemen, ontwikkelings-, gedrags- en leerstoornissen in de klas.

ib/rt

Sociaal Emotionele Ontwikkeling

Van een goed gedrag kaart tot agressief gedrag en van pdd-nos tot hoekenwerk

ib/rt

Werken rondom gevoelens (kleuters)

Een lessenserie rondom het thema 'gevoelens'

ib/rt

Internebegeleiding

Het laatste nieuws en links voor de internebegeleiding

ib/rt

Leerlingenzorg BAO

Deze website is voor begeleiders en leerkrachten in het (speciaal) basisonderwijs. Deze site maakt het zoeken naar instanties, achtergronden en materialen een stuk eenvoudiger!

ib/rt

Beroepsvereniging IB

Om de Intern Begeleiders een beroepsgroep te bieden die hen helpt goed te functioneren in hun vak, door kennis actueel te houden en voor IB-ers interessante bijeenkomsten te organiseren.

ib/rt

Kanjertraining

Hier vind je online een hele orthotheek op het gebied van sociaal emotionele ontwikkeling.

ib/rt

Sociogram

Om sociale verbindingen en relaties die in een groep of klas spelen zichtbaar te maken. Heldere rapportages geven de aantrekking en afstoting tussen de kinderen in de klas weer.

ib/rt

Interne begeleiding (Kennisnet)

Gericht op de intern begeleider in het basisonderwijs. Deze pagina komt tot stand in samenwerking met de Landelijke Beroepsvereniging voor interne begeleiding.

ib/rt

Remedial Teaching (Kennisnet)

Gericht op de remedial teacher in het basisonderwijs.

ib/rt

Commissie Advisering

De website van de voormalige Landelijke Commissie Toezicht Indicatiestelling, de LCTI. Op deze site vindt u tot april 2008 nog informatie over indicatiestelling voor het speciaal onderwijs.

ib/rt

Leermiddelenplein

Vragen heeft over leermiddelen en informatie over educatieve uitgeverijen

ib/rt

Kerndoelen Primair Onderwijs

Wat moet een leerling aan het einde van de basisschool kennen en kunnen? Om hiervoor richtlijnen te geven heeft OCW de kerndoelen basisonderwijs ontwikkeld. Die zorgen ook voor een betere aansluiting met het voortgezet onderwijs.

ib/rt

Juffrouw Blom

Juffrouw Blom levert computerprogramma's voor thuisgebruik die kinderen helpen beter te worden in taal. De software van Juffrouw Blom is bijzonder geschikt voor kinderen met een "rugzak", kinderen met een taalachterstand, dyslexie of andere taalgerelateerde leerproblemen. De aangeboden software is methode-onafhankelijk.

ib/rt

Dagritmekaarten

Klassenmanagement van onderwijsgek.nl

ib/rt

Makkelijk Lezen Plein

Het internet staat vol met informatie over leesproblemen. De makers van deze website menen daar toch iets aan toe te kunnen voegen. Vele openbare bibliotheken hebben namelijk tegenwoordig een Makkelijk Lezen Plein, dat een goede ondersteuning biedt voor het leesonderwijs aan kinderen met leesproblemen. Je vindt er ideeën en tips om echt werk te maken van deze uitdaging.

ib/rt

Meetinstrument effectieve leertijd

Klassenmanagement van onderwijsgek.nl (Handleiding bij het meetinstrument)

ib/rt

Model activerende directe instructie

Klassenmanagement van onderwijsgek.nl

ib/rt

Token economy system

Sociaal emotioneel van onderwijsgek.nl

ib/rt

rtpraktijkdehorizon

RT praktijk van Alida vd Bor