Eurowijs.nl

MeesterMichael.nl > Leerkracht > IB/RT > Dyslexie

ib/rt

L2S

L2S Doelmatige en betaalbare spraaksoftware. Ondersteunt bij het lezen en schrijven. Met ingebouwde scanfunctie.

ib/rt

TNL.nl

TNL Voor als het met het aanvankelijk lezen helemaal niet lukt. De auteur zegt: "Wacht niet tot er een bijzonder zorgtraject opgestart is. Ga meteen aan de slag met Toch Nog Leren Lezen!"

ib/rt

Gratiskinderboek.nl

Hierop worden gratis kinderboeken aangeboden, speciaal voor kinderen met leesproblemen. De boeken kunnen kosteloos worden gedownload. Aanbevolen o.a. door Steunpunt Dyslexie, Educatief Centrum Nederlands en Dyslexievereniging Belgie

ib/rt

Dyslexie oefeningen

On-line leesoefeningen en spellingsoefeningen speciaal voor leerlingen met dyslexie, maar natuurlijk ook voor groep 3. Zet je geluid aan, want dan hoor je de aanwijzingen

ib/rt

Dyslexie.....wat moet ik ermee als leerkracht?

Deze site bestaat uit verzameld materiaal van verschillende websites

ib/rt

Dyslexie, tips voor leerkrachten (Kennisnet)

Links en tips voor leerkrachten

ib/rt

Dyslexie Netwerk Nederland

Regionaal instituut voor dyslexie

ib/rt

Stichting Dyslexie Nederland

U vindt hier publicaties van SDN die u gratis kunt downloaden

ib/rt

Cito en dyslexie

Dyslectische kinderen komen in aanmerking voor extra faciliteiten

ib/rt

Davis Dyslexia Association

Davis Counseling is een persoonsgerichte werkwijze om leer en concentratieproblemen aan te pakken. De aanpak is individueel en geschikt voor kinderen en volwassenen met problemen bij o.a. dyslexie, dyscalculie, communicatie, coördinatie, ADHD en ADD.

ib/rt

Digitale Registratie Dyslexieprotocol

Het protocol is een prima hulpmiddel om kinderen met mogelijke dyslexie te volgen. Elk jaar zijn er per groep vier meetmomenten waarop de lees- en spellingvorderingen van de leerlingen getoetst worden. Verder geeft het protocol goede adviezen voor interventies.

ib/rt

Dyslectische kinderen

De site bij het boek met ook formulieren om te downloaden

ib/rt

Dyslexie en dwaalwegen

Informatie over dyslexie en dyscalculie.

ib/rt

Dyslexie.nl

Stichting dyslexie fonds

ib/rt

Dyslexieverklaring

Ieder kind waarbij dyslexie is vastgesteld heeft recht op een dyslexieverklaring.

ib/rt

Fluency software

Spika is het ideale hulpmiddel als je problemen hebt met lezen en schrijven. Spika kan tekst voorlezen die je aanwijst, selecteert, of zelf tikt. Ook kan Spika tekst voorlezen die je met een leespen van papier scant.

ib/rt

Leren van ouders: dyslexie

Véronique Prins, consulente dyslexie bij de stichting Voor Elkaar, is moeder van 3 zwaar dyslectische kinderen. Toen de lees- en leer-ontwikkeling van haar kinderen stopte, stortte letterlijk voor de hele familie de wereld in. In dit artikel vertelt zij over haar ervaringen en geeft zij tips aan leerkrachten.

ib/rt

Lesebanc

De Lesebanc is het meest gebruikte hulpmiddel bij dyslexie op basisscholen

ib/rt

Lexima

Ict voor beter lezen en leren. Dyslexie-ICT

ib/rt

Lezen met Daisy

De NLBB wil dat mensen met een visuele handicap of leesbeperking gelijkwaardige toegang hebben tot dezelfde bronnen van kennis, taal, cultuur en educatie als iedereen.

ib/rt

Makkelijk Lezen Plein

Het internet staat vol met informatie over leesproblemen. De makers van deze website menen daar toch iets aan toe te kunnen voegen. Vele openbare bibliotheken hebben namelijk tegenwoordig een Makkelijk Lezen Plein, dat een goede ondersteuning biedt voor het leesonderwijs aan kinderen met leesproblemen. Je vindt er ideeën en tips om echt werk te maken van deze uitdaging.

ib/rt

Masterplan Dyslexie

Het Masterplan Dyslexie heeft als doel een systematische en geïntegreerde aanpak van dyslexie in het onderwijs.

ib/rt

Methode de Haan

Dyslexie, een taalkundig probleem met een taalkundige oplossing.

ib/rt

Steunpunt Dyslexie

Het Steunpunt Dyslexie is onderdeel van Balans, vereniging voor ouders van kinderen met leer-, ontwikkelings- en gedragsstoornissen

ib/rt

Topo groep 6, 7 en 8

Topografie van de wereld en werelddelen. De spellingcontrole is uitgebreid met een aantal opties voor kinderen met taalontwikkelingsproblemen, zoals dyslexie. Met informatie van het Steunpunt Dyslexie en aantal proefkonijnen is de oefening Nederlandse provincies nu ook geschikter voor deze doelgroep.

ib/rt

Wat is dyslexie?

Informatie, links, artikelen en nieuws

ib/rt

Woordenhaai voor zwakke lezers

Kinderen die moeizaam leren vanwege een leerprobleem of leerstoornis kunnen met Woordenhaai en Cijferhaai veel leren, mét de nodige uitdaging die spelletjes kunnen bieden en zonder risico op motivatieverlies.

Sponsors

Eurowijs.nl Plannex Leesplaneet digikeuzebord TNL

speelhuis