Eurowijs.nl

MeesterMichael.nl > Leerkracht > IB/RT > Hoogbegaafdheid

ib/rt

Verrijkingsstof.nl

Verrijkingsstof.nl biedt prikkelende lesstof voor het basis- en voortgezet onderwijs waar u meteen mee aan de slag kunt.

ib/rt

Lesmateriaal voor hoogbegaafden

Gratis projecten en lesmaterialen downloaden.

ib/rt

Hoogbegaafdenonderwijs

Om de kloof te dichten die nog vaak bestaat tussen enerzijds de (overweldigende) wetenschappelijke informatie die beschikbaar is, en anderzijds de dagdagelijkse praktijk

ib/rt

Landelijk informatiepunt !!

Het Landelijk informatiepunt bundelt deskundigheid en informatie op het gebied van de opvang en begeleiding van (hoog)begaafde leerlingen in het onderwijs.

ib/rt

Hoogbegaafd.nl

Informatie over hoogbegaafdheid

ib/rt

Pharos (hoogbegaafden)

Een oudervereniging van en voor ouders van hoogbegaafde kinderen.

ib/rt

Plusklas Den Bosch

Het programma voor de plusklas en uitdagende lesstof buiten de vakgebieden rekenen en taal

ib/rt

Stichting Creatief Leren

De stichting Centrum voor Creatief Leren vangt hoogbegaafde kinderen op, die in de samenleving de weg zijn kwijtgeraakt en begeleidt hen.

ib/rt

Centrum voor begaafdheidsonderzoek

Om begeleiding van begaafde kinderen en adolescenten te realiseren

ib/rt

Hoogbegaafdheid Kwaliteit in beleid

Het ontwikkelen van (kwaliteits)beleid is een vólgende stap in het professioneel omgaan met (hoog)begaafde leerlingen.

ib/rt

WISC-RN intelligentietest

Om de intelligentie te testen van kinderen tussen de 6 en 16 jaar.

ib/rt

Plato

Landelijk Informatie Centrum Hoogbegaafdheid

ib/rt

Netwerk meer- en hoogbegaafdheid

Om leerkrachten en leerlingen op het gebied van meer- en hoogbegaafdheid terzijde te staan

ib/rt

Onderwijs aan (hoog)begaafde leerlingen

Onderwijs aan (hoog)begaafde leerlingen in het primair onderwijs

ib/rt

Stichting Cognitief Talent

Om de cognitieve talenten die bij de schooljeugd aanwezig zijn tot ontwikkeling en mede tot uiting te brengen

Sponsors

Eurowijs.nl Plannex Leesplaneet digikeuzebord TNL

speelhuis