Eurowijs.nl

MeesterMichael.nl > Leerkracht > IB/RT > Leerlingzorg

ib/rt

ADHD

Het informatiepunt rond ADHD in Nederland

ib/rt

ICT voor kinderen met een beperking

Maak een keuze uit: Visueel, spraak, verstandelijk, aandachts tekort, leerstoornis, motorisch, auditief of autisme

ib/rt

Let op! Eerste hulp bij leerstoornissen

Met een infotheek, forum, projecten en nieuws.

ib/rt

Anti-pestbureau Posicom

Gespecialiseerd in het aanpakken van pesten

ib/rt

Autisme/PDD-NOS

De NVA is een vereniging voor mensen met autisme, hun ouders en partners én voor alle anderen die in autisme geïnteresseerd zijn.

ib/rt

De Knoop, hechtingsstoornissen

Hechtingsprobleem, hechtingsstoornis, reactieve hechtingsstoornis, Geen-Bodem-Syndroom, Bodemloos.

ib/rt

Down syndroom

Een startpagina rondom het Down syndroom

ib/rt

Dyspraxie

Aandacht voor DCD/dyspraxie in het algemeen.

ib/rt

Orthopedagogiek

Website Achtergrondinformatie over verschillende leer- en gedragsstoornissen.

ib/rt

Pestweb

Dé site met informatie, advies en tips over pesten

ib/rt

Sociaal-emotioneel (Leefstijl)

Een scala van vaardigheden zoals kennismaken, luisteren, communiceren, zelfvertrouwen, gevoelens uiten, assertiviteit en weerbaarheid, conflicten oplossen, omgaan met groepsdruk, risico's inschatten en doelen stellen.

ib/rt

Sociaal/emotioneel-databank

Over het werken aan en het omgaan met problemen op deze gebieden.

ib/rt

Stotteren

Informatie over stotteren

ib/rt

Logopedie

Ned. vereniging voor logopedie en foniatrie

ib/rt

Leerlingenzorg

Voor begeleiders en leerkrachten in het (speciaal) basisonderwijs. Deze site maakt het zoeken naar instanties, achtergronden en materialen een stuk eenvoudiger!

ib/rt

Kanjertraining

De informatie richt zich op twee doelgroepen: ouders en leerkrachten.

ib/rt

Sociogram

Om sociale verbindingen en relaties die in een groep of klas spelen zichtbaar te maken. Heldere rapportages geven de aantrekking en afstoting tussen de kinderen in de klas weer.

ib/rt

Handelingsplan (word)

Leerlingenzorg van onderwijsgek.nl

Sponsors

Eurowijs.nl Plannex Leesplaneet digikeuzebord TNL

speelhuis