MeesterMichael.nl > leerling > groep 5 > taal > spelling

image

Taal-oefenen: Spelling

Oefenen met spelling

image

Spelling als op de Citotoets (groep 5a)

Welk woord is fout gespeld?

image

Spelling als op de Citotoets (groep 5b)

Welk woord is fout gespeld?

image

Spelling middenbouw

Heel veel oefeningen om spelling te oefenen.

Tip: maak ter voorbereiding op de Citotoets/Drempeltest eerst het Analysedictee. Dan weet je precies wat je moet oefenen!

image

Jufmelis.nl spelling

Op deze site kun je allerlei oefeningen doen en ze worden direct voor je nagekeken.

image

Jufmelis.nl extra

Op deze site kun je allerlei oefeningen doen en ze worden direct voor je nagekeken

image

Uitleg-Filmpjes

Je hebt tegenwoordig niet alleen een juf of meester voor de klas, maar als je wilt ook thuis via YouTube. Op internet kun je steeds meer filmpjes vinden waarin leraren ingewikkelde sommen of taalregels uitleggen. Zo kunnen kinderen steeds meer online lessen volgen.

image

Spelding (groep 3 t/m 8)

Allereerst kun je per categorie oefenen, maar je kunt ook meerdere categoriën tegelijk oefenen

image

Dictee

Voor de groepen 4 t/m 8 van de basisschool zijn hier tien dictees op genomen. Je kunt kiezen voor het natypen van één woord uit de zin of voor het natypen van de hele zin.

image

Gemengde taalopgaven

Citotoets: voorbeeldopgaven Taal

image

Dictee oefenen

Luister naar het woord en typ het in. Je kan alle woordpakketten (woordreeks) oefenen.

Klik voor het nummer van het goede woordpakket eerst op de "i" bovenaan en daarna op woordreeksen

image

Spellingjuf

Een juf geeft nog een keer uitleg over alle regels van de werkwoordspelling

image

Spelling groep 5

Hier vind je online spellingsoefeningen om de verschillende spellingsmoeilijkheden te oefenen.

image

Overige taal oefeningen (meervoud en hoofdletters)

Je kunt hier allerlei oefeningen maken om te oefenen met taal.

O.a. meervoud en hoofdletters

image

Verkleinwoorden

Je kunt hier allerlei oefeningen maken om te oefenen met verkleinwoorden

image

Taalspel spelling

Kies een thema en oefen je spelling

image

Spelling groep 5

Oefenen met spelling

image

Oefenen Nederlands

Spelling, ontleden, werkwoorden, kortom van alles wat (veel keuze)

image

Wrts

Makkelijk woordjes leren.

Wrts is een online overhoorprogramma. Voer je woordjes in en laat je overhoren.

image

Taallessen online (voor gr 3 t/m 8)

Spelling, woordpakketten, werkwoordoefeningen, taallessen, woordbenoeming, zinsontleden, taalbeschouwing, begrijpend lezen.

Zoek dus maar een goede oefening uit!

image

Hoofdletters (1)

Typ het stukje tussen haakjes over met of zonder hoofdletter(s).

image

Hoofdletters (2)

Typ het stukje tussen haakjes over met of zonder hoofdletter(s).

image

Hoofdletters (3)

Typ het stukje tussen haakjes over met of zonder hoofdletter(s).

image

Hoofdletters (4)

Typ het stukje tussen haakjes over met of zonder hoofdletter(s).

image

Eén of twee medeklinkers? (1)

Vul de lege vakken in!

image

Eén of twee medeklinkers? (2)

Vul de lege vakken in!

image

Eén of twee medeklinkers? (3)

Vul de lege vakken in!

image

Eén of twee medeklinkers? (4)

Vul de lege vakken in!

image

Eén of twee medeklinkers? (5)

Vul de lege vakken in!

image

Eén of twee medeklinkers? (6)

Vul de lege vakken in!

image

Eén of twee medeklinkers? (7)

Vul de lege vakken in!

image

Eén of twee medeklinkers? (8)

Vul de lege vakken in!

image

Eén of twee medeklinkers? (9)

Vul de medeklinkers in!

image

Woordjes met -i of -ie

Vul het woord aan met -i of -ie

image

Meervouden van dieren

Geef de dieren het correcte meervoud.

image

Meervoud

Schrijf de woorden in het meervoud

image

Taalbeschouwing, werkwoorden en spelling voor groep 5

Heel veel online oefeningen voor groep 5

image

Spelling groep 5

HotPotatoesoefeningen Nederlands

image

Samenstellingen

Verplaats het woord van rechts naar links en combineer de correcte samenstellingen.

image

Dictee

Luister goed en typ het woord

image

Meervoud met -s

Zet de woorden in meervoud.

image

Ei of ij? (1)

Klik het correcte antwoord aan

image

Ei of ij? (2)

Klik het correcte antwoord aan

image

Ei of ij? (3)

Klik het correcte antwoord aan

image

g- of ch- ?

Vul de gaten in

image

au of ou ? (1)

Vul de gaten in

image

au of ou ? (2)

Vul de gaten in

image

au of ou ? (3)

Vul de gaten in

image

au of ou ? (4)

Vul de gaten in

image

Meervoud -s

Vul de gaten in