Eurowijs.nl

MeesterMichael.nl > Leerkracht > ParnasSys

parnassys engels

Engels

 

parnassys natuur

Natuur

 

parnassys frysk

Frysk

 

parnassys muziek

Muziek

 

parnassys drama

Drama

 

parnassys

In ParnasSys kunnen resultaten van methodetoetsen ingevoerd worden. Voorafgaand daaraan moeten de definities ingelezen worden. Onderstaande definities zijn beschikbaar gesteld door gebruikers van ParnasSys. Van groot belang is het dat er goede definities worden ingevoerd. Het komt vaak voor dat scholen verouderde versies inlezen en daarmee gaan werken. Onderstaande definities zijn langsgelopen op inconsequenties. Toetsen kun je indelen in:

  • Signaaltoetsen: toetsen waarbij het aantal goede antwoorden wordt ingevuld. Met het overzicht krijgt de leerkracht zicht op de beheersingsgraad van de opgaven. Daarnaast kan het totale cijfer worden weergegeven op het rapport of kan per onderdeel een cijfer of waardering gegeven worden.
  • Cijfertoetsen: toetsen waarbij het cijfer alleen wordt ingevoerd, en waarvan het gemiddelde wordt weergegeven op het rapport. Hiervoor is het niet noodzakelijk dat er voor elk hoofdstuk een aparte toets aanwezig is, maar kan bijv. volstaan worden met één geschiedenisrepetitie per leerjaar die meerdere keren kan worden ingevuld.
  • Observatietoetsen: toetsen waarbij de leerkracht aan zichtbaar gedrag een waarde verbind: 0 = onvoldoende, 1 = matig, 2= voldoende en 3= goed. Voor cijferberekening of berekening van procenten kunnen deze toetsen niet gebruikt worden! Het gaat hier om een terugkoppeling op groepsniveau in kleur en om directe koppeling aan het digitale rapport aan bijv. blokjes/rondjes/omvg.

Een snelkeuzelijst ParnasSys voor de schooladministrateur vindt u HIER

 

Er is ook een Korte instructie didactische leeftijd en doublure Hier vind je informatie over DL bij doublure, uitleg waarom u bij doublure niet de DL mag verschuiven, uitleg waarom u bij doublure niet het leerjaar mag doortellen en over informatie verstrekken voor een RVC

 

 

Sponsors

Eurowijs.nl Plannex Leesplaneet digikeuzebord TNL

speelhuis